درباره کتابخانه

کتابخانهٔ عمومی نوعی کتابخانه است که برای همه مردم قابل دسترسی‌ست و معمولاً هزینه‌های آن از منابع عمومی مانند مالیات‌ها تأمین می‌شود. پنج ویژگی مشترک در بین اکثر کتابخانه‌های عمومی دنیا وجود دارد:

1- مکانی برای کتابخوانی است

2- هییت امنا و شورای اداره‌کنندگان، مردم هستند و نمایندگانی از انواع گروه‌های اجتماعی در آن مشارکت دارند.

3- مانند کالای عمومی هیچ فردی را نمی‌توان از استفاده آن منع کرد.

4- استفاده از آن آزادانه است و هیچ فردی را نمی‌توان مجبور به استفاده از آن کرد.

5- استفاده از خدمات پایه رایگان است