شماره مدرک : T8;03;10066
عنوان : بررسي اختلالات هورموني در خانمهاي مبتلا به هيرسوتيم (پر مويي)در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان بعثت نهاجا در سال 1382
نویسنده : توكلي،جليل
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : علي نيكزاد
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماريهاي پوست%پرمويي