شماره مدرک : T8;03;10008
عنوان : بررسي اثرات مانيپولاسيون در اختلالات مكانيكال ستون فقرات گردني
نویسنده : ميربابايي،معصومه
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : بهروز توانا،محمد فرجاد
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : فيزيوتراپي%پزشکي سنتي%آسيبهاي ستون مهره ها%ماساژ--درمان%گردن--درمان.