شماره مدرک : T8;03;10004
عنوان : بررسي فراوان نسبي اثر لاميوودين روي منفي كردن تستHBVDNA در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B مراجعه كننده به يك كلينيك فوق تخصصي گوارش در تهران طي سالهاي 81-1376
نویسنده : اقبالي زارچ،احمد
مترجم : سعيد تهرانيان،محمد حسين فره وش
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : همايون واحدي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : هپاتيتB %لاميوودين%HBVDNA%هپاتيت مزمن فعال--تشخيص%بيماريهاي گوارش.