شماره مدرک : T8;08;10009
عنوان : بررسي اختلال رواني و عاطفي در مجروحين PTSD ناشي از حضور در مناطق جنگي وعملياتي و تأثير آن در روابط اجتماعي و خانوادگي آنان و پيشنهاد نحوه کاهش آن
نویسنده / سازمان : دفتر پژوهش و مطالعات راهبردي نزاجا
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : طرح تحقيقاتي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : روابط اجتماعي وخانوادگي% سلامت رواني% رضايت زناشويي% مشکلات رفتاري فرزندان % افسردگي