شماره مدرک : T8;01;10000318
عنوان : روش تحقيق در علوم پزشکي( طرح تحقيقاتي ، متدولوژي و آمار )
سرشناسه فارسی :
نویسندگان همکار : تاليف حسين خدمت ... [و ديگران]
محل نشر : تهران
سال نشر : 1378
تعداد صفحات : 232ص.: جدول، نمودار
موضوعات : خدمات اطلاع رساني -- روشها % پژوهش -- آمار % پژوهش -- روشها
رده بندی :