شماره مدرک : T8;01;10000317
عنوان : طراحي پژوهش باليني
سرشناسه فارسی : هولي، استفن بي.
نویسندگان همکار : استيون آر. کومينگر
محل نشر : تهران
سال نشر : 1373
تعداد صفحات : هيجده، 493 ص.: جدول، نمودار
موضوعات : پژوهش
رده بندی :