شماره مدرک : T8;01;10000316
عنوان : مباني بهداشت محيط
سرشناسه فارسی : شريعت‌پناهي، محمد
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1376
تعداد صفحات : 430 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : بهداشت محيط زيست
رده بندی :