شماره مدرک : T8;01;10000315
عنوان : همراه جيبي رابينز پايه آسيب‌شناختي بيماريها
سرشناسه فارسی :
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1379
تعداد صفحات : 552 ص.: مصور، جدول
موضوعات : آسيب‌شناسي -- دستنامه‌ها
رده بندی :