شماره مدرک : T8;01;10000311
عنوان : فرهنگ سندرم‌ها
سرشناسه فارسی :
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1370
تعداد صفحات : 376ص.: مصور
موضوعات : سندرمها -- واژه‌نامه‌ها
رده بندی :