شماره مدرک : T8;01;10000310
عنوان : فرهنگ پزشکي دورلند
سرشناسه فارسی : دورلند، ويليام الکساندر نيومن، 1864 - 1956
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1379
تعداد صفحات : 1091 ص.
موضوعات : واژه‌نامه‌هاي پزشکي
رده بندی :