شماره مدرک : T8;01;10000308
عنوان : فرهنگ پزشکي مصور دورلند: انگليسي - فارسي، شامل: بيش از 40 هزار واژه ...
سرشناسه فارسی : دورلند، ويليام الکساندر نيومن، 1864 - 1956
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1376
تعداد صفحات : 2 ج.
موضوعات : پزشکي -- واژه‌نامه‌ها -- انگليسي%زبان انگليسي -- واژه‌نامه‌ها -- فارسي
رده بندی :