شماره مدرک : T8;01;10000307
عنوان : تنبيه و کودک‌آزاري
سرشناسه فارسی : ياريگرروش محمد
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1378
تعداد صفحات : 154 ص.
موضوعات : کودکان -- سوءاستفاده%روانشناسي کودک
رده بندی :