شماره مدرک : T8;01;10000306
عنوان : واژه‌هاي زبانزد پزشکي
سرشناسه فارسی : آذرمينا، پژمان
نویسندگان همکار :
محل نشر :
سال نشر : 1374
تعداد صفحات : 356ص.
موضوعات : پزشکي -- واژه‌نامه‌ها -- فارسي%پزشکي -- واژه‌نامه‌ها -- انگليسي%فارسي -- واژه‌نامه‌ها -- انگليسي%زبان انگليسي -- واژه‌نامه‌ها -- فارسي
رده بندی :