شماره مدرک : T8;01;10000304
عنوان : طرح و تحليل داده‌هاي پزشکي
سرشناسه فارسی : هيلي، مايکل. ج. ار، 1923 -
نویسندگان همکار :
محل نشر : شيراز
سال نشر : 1377
تعداد صفحات : 197 ص.: جدول، نمودار
موضوعات : پزشکي -- روشهاي آماري
رده بندی :