شماره مدرک : T8;01;10000302
عنوان : بيوشيمي با تفسير در پزشکي
سرشناسه فارسی : دوستي، محمود، 1333 -
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1372
تعداد صفحات : 2 ج.: جدول، نمودار
موضوعات : زيست شيمي
رده بندی :