شماره مدرک : T8;01;10000018
عنوان : روشي براي زندگي بهتر (آمادگي جسماني)
سرشناسه فارسی : کاتز، جين
نویسندگان همکار :
محل نشر : [تهران]
سال نشر : 1376
تعداد صفحات : 103 ص.: مصور، جدول
موضوعات : آمادگي جسماني
رده بندی :