شماره مدرک : T8;01;10000017
عنوان : عملکرد و يادگيري حرکتي
سرشناسه فارسی : اشميت، ريچارد، 1941 -
نویسندگان همکار :
محل نشر : اراک
سال نشر : 1376
تعداد صفحات : 446ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : ورزش -- روانشناسي % فعاليت بدني -- روانشناسي
رده بندی :