شماره مدرک : T8;01;10000016
عنوان : مراحل آموزش شنا
سرشناسه فارسی : کاشف، ميرمحمد، 1337 -
نویسندگان همکار :
محل نشر : اروميه
سال نشر : 1377
تعداد صفحات : 164 ص.: مصور، جدول
موضوعات : ورزش
رده بندی :