شماره مدرک : T8;01;10000015
عنوان : آموزش تکنيک و تمرينات اختصاصي دو و ميداني براي نوجوانان و جوانان
سرشناسه فارسی : کروبر، ديتر
نویسندگان همکار : اريک فوکس
محل نشر : مشهد
سال نشر : 1375
تعداد صفحات : 186 ص.: مصور
موضوعات : ورزش
رده بندی :