شماره مدرک : T8;01;10000014
عنوان : آموزش شنا
سرشناسه فارسی :
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1377
تعداد صفحات : 2ج .: جدول
موضوعات : ورزش
رده بندی :