شماره مدرک : T8;01;10000013
عنوان : بيولوژي فعاليت بدني
سرشناسه فارسی : ادينگتون، د . و
نویسندگان همکار : و. ر ادگرتون
محل نشر : تهران
سال نشر : 1372
تعداد صفحات : هفده، 590 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : تربيت بدني
رده بندی :