شماره مدرک : T8;01;10000011
عنوان : شايعه نفس مي کشد : بازخواني روان شناختي روايتي قديمي
سرشناسه فارسی : تقوا ، ارسيا
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1387
تعداد صفحات : 155ص.
موضوعات : روانشناسي اجتماعي % روانشناسي تربيتي.
رده بندی :