شماره مدرک : T8;01;10000004
عنوان : بيماريهاي پستان
سرشناسه فارسی : راش،بنجامين
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1368
تعداد صفحات : 185ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : بيماريهاي پستان
رده بندی :