شماره مدرک : T8;01;10000003
عنوان : کليات فيزيولوژي پزشکي
سرشناسه فارسی : گانونک، ويليام اف.
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1379
تعداد صفحات : 2 ج : مصور، جدول، نمودار
موضوعات : فيزيولوژي
رده بندی :