شماره مدرک : T8;01;1000.5888
عنوان : باکتري شناسي ، ويروس شناسي درس و آزمون ويژه دانشجويان پزشکي ، دندانپزشکي ، دارو سازي و علوم آزمايشگاهي
سرشناسه فارسی : ميرزايي ، منصور ، 1349-
نویسندگان همکار : ارسيا جمالي ، عباس محمد کرمانشاهاني
محل نشر : تهران
سال نشر : 1386
تعداد صفحات : صفحه شمار مختلف.: جدول.
موضوعات : ميکروب شناسي--پرسشهاي امتحاني%ويروس شناسي--پرسشهاي امتحاني.
رده بندی :